Pangaru

Io pangaruu io wele ngkana weleno meteteano. Io wele a’ai wumele’akono io tama. Kai daaho io cina wumele akono hina ngkana biasano iko. Ilarono ndowele a’ai ilaha’o te unino pasala te  ndoo. Ndo popara-para petetea ndo pompake io taa’owu tawa io poda. I molaa ndowele kadio lima mpena.