Perayaan Masa Kanak-kanak

Di Kulisusu, ada lima perayaan yang berhubungan dengan dengan kehamilan sampai  dengan menjelang masa kanak-kanak. Acara ini dilaksanakan tidak menentu tapi kadang dilaksanakan, setelah dibicarakan dengan keluarga lain.

Acara Pertama Kali Hamil - Dilaksanakan pada saat kehamilan pertamanya berumur 7 bulan. Perayaan ini tidak dilaksanakan pada kehamilan berikutnya.

Pemberian Nama - Biasanya dilaksanakan pada hari ke delapan atau ke empat puluh setelah kelahiran bayi.

Pencukuran Rambut - Acara pencukuran rambut dilaksanakan pada saat anak berusia sebelum lima tahun dan pada umumnya dilaksanakan pada saat berumur satu tahun.  

Perayaan Kelahiran Pertama - Kelahiran pertama dirayakan baik laki-laki maupun perempuan sebelum memasuki usia puber, dan biasanya berumur lima sampai sepuluh tahun.

Untuk masa-masa yang akan datang kami berharap dapat diberikan informasi yang berhubungan dengan perayaan ini.

Setelah acara pencukuran rambut, perayaan selanjutnya adalah pertunangan dan pernikahan.